משלוח חינם עד בית הלקוח בקניה מעל 250ש"ח! 

המשלוחים  מהצפון  עד  המרכז

תקנון

מי אנחנו :

השירות מסופק ע"י עסק "העץ הקסום" לשיווק וחלוקת ירקות ופירות בהתאם להזמנות (להלן:"העסק").

העסק מפרסם מגוון מוצרים של ירקות ופירות (להלן:"המוצרים"), והוא רשאי להחליף ו/או להוסיף ו/או לגרוע איזה מהמוצרים המוצגים באתר בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

העסק יספק ללקוחות שירות הובלה של המוצרים עד הבית.

כל אדם המחזיק בכרטיס אשראי בתוקף, שהונפק ע"י אחת מחברות האשראי בישראל, רשאי להצטרף לשירותים של העסק ולבצע הזמנות באתר, ובלבד שימסור את כל פרטיו הנכונים, וימצא בטווח שירות המשלוחים (להלן:"הלקוח").

 

 

אחריות העסק :

העסק אחראי על איכות המוצרים שתהיה בדרגת העל "פרימיום".

במידה ויש טענה למוצרים פגומים, חובה לפנות אל העסק תוך 24 שעות ממועד האספקה, בצירוף אישור על ההזמנה, והעסק רשאי בהתאם לשיקול דעתו, להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. ככלל, מוצרים שאינם אטומים באריזתם המקורית, לא יוחלפו.

ככל ומוצר מסוים שהוזמן חסר במלאי, לא יחויב הלקוח בגין המוצר הנ"ל.

התמונות באתר הנן לצורכי המחשה בלבד, ואין בהם בכדי לחייב את העסק.

העסק שומר לעצמו את הזכות שלא לבצע הזמנות מסוימות באתר, לרבות ביטול ההזמנה בכל עת, וזאת ל פי שיקול דעתו הבלעדי של העסק וללא כל צורך בנימוק ו/או הסבר.

המחירים המפורסמים באתר, מחייבים את העסק, נכון לאותו יום, הואיל והם עשויים להשתנות מיום ליום.

יודגש כי מחירי המבצע המפורסמים באתר יחולו אך ורק בתקופת המבצע (נכון ליום הזמנת המוצרים) ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של העסק. המבצעים יסתיימו בחלוף התקופה הנקובה בהם או עם גמר המלאי, לפי המוקדם.

החיוב של המוצרים, יבוצע בהתאם לשקילת המוצרים בפועל.

 

זמן אספקה :

העסק מפעיל חברת משלוחים, לצורך הובלת המוצרים עד בית הלקוח תוך 24 שעות מההזמנה.

העסק אחראי על אספקת המוצרים והגעתם למזמין, אולם אינו אחראי על כל עיכוב שנוצר ע"י חברת המשלוחים, הלקוח מוותר על כל טענה של עיכוב כלפי המזמין, ובמידה ותהיה טענה הוא יפנה אותה לחברת המשלוחים.

השירות פועל רק עבור הזמנות שאינם פחותים מ 100 ₪.

בהזמנות עד 250 ₪, מתחייב הלקוח להוסיף ולשלם תעריף הובלה מוסכם ע"ס 30 ₪.

הזמנות שמתקבלות עד שעה 17:00 יוספק המשלוח למחרת , הזמנות שמתקבלות אחרי שעה 17:00 יוחשבו כהזמנות ליום העבודה הבא ובכך המשלוח יוספק ללקוח מחרתיים.

בהזמנות מעל 250 ₪, יהיו פטורות מתשלום נוסף עבור דמי משלוח/הובלה.


אזור משלוחם  :

קרית שמונה עד חדרה.

 

השארת הזמנה מחוץ לדלת :

הלקוח יוכל לבקש להשאיר את המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת או במקום מבוקש אחר על ידו

אפשרות זו, הינה באחריותו של הלקוח המזמין, ולא יוכל להעלות טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי העסק אודות גניבת המוצרים ו/או אבידתם. 

 

פרטיות :

הלקוח מסכים ומאשר כי העסק יעשה שימוש במידע האישי שהועבר ו/או הונגש כך שהמידע האישי יישמר במאגר המידע שבבעלות העסק. העסק ו/או מטעמו, יהא רשאי לפנות בדיוור ישיר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או טלאפונית, למטרות שיווק, קידום מכירות ולצורך פרסום כל מידע בקשר עסק ולשירותים הנלווים. במידה והלקוח אינו מעונין להיכלל במאגר המידע של העסק, יהא עליו להודיע בכתב אודות סירובו להיכלל במאגר המידע , אנחנו כבית עסק מתחייבים שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג' .
שינוי או ביטול הזמנות

שינוי או ביטול הזמנה יכול שיעשה לכל המאוחר עד _12_ שעות לפני מועד האספקה המתוכנן, וניתן לבצעם באמצעות פניה למוקד התמיכה של האתר בטלפון 0502022373.

החברה שומרת על זכותה לגבות דמי ביטול הזמנה בסך 5% מסכום ההזמנה או 100₪ (לפי הנמוך מביניהם) לפי שיקול דעתה הבלעדי (למשל, אך לא רק, במקרים בהם לוקטו המוצרים נשוא ההזמנה או נעשתה כל פעולה אחרת הקשורה בליקוט או בשילוח).

במקרה של ביטול ההזמנה לאחר שיצאה כבר למשלוח, החברה שומרת על זכותה לגבות את דמי הביטול הנ”ל בתוספת עלות המשלוח כפי שנקבעה על ידי החברה.

החברה רשאית לבטל הזמנה על פי שיקול דעתה הבלעדי במקרים של שימוש לא סביר באתר.

יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצרים וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח-1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו-1986, ו/או בכפוף לתנאי שימוש אלה.

 


נשמח לעמוד לשירותכם. 

טואול - אתרים באינטרנט